Όροι Χρήσης

Ο δικτυακός τόπος www.stergioufamily.gr  (καλούμενος εφεξής ως «δικτυακός τόπος» ή «ιστοσελίδα» ή «ιστότοπος») είναι δικτυακός τόπος που διαχειρίζεται η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ» (καλούμενη εφεξής ως «Εταιρεία»).


Άρθρο 1

Αποδοχή Όρων Χρήσης από επισκέπτες/χρήστες

 1. Η περιήγησή  και η χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και των όποιων πληροφοριών διατίθενται μέσω αυτής, συνεπάγεται την ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεση, συναίνεση και συμφωνία των χρηστών/επισκεπτών με τους κάτωθι όρους, τους οποίους οι χρήστες/επισκέπτες καλούνται να διαβάζουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς.
 2. Η περιήγηση και η χρήση της ιστοσελίδας, καθώς και η αξιοποίηση κάθε πληροφορίας που παρέχεται από αυτήν, συνεπάγεται ότι ο χρήστης/επισκέπτης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης.
 3. Σε περίπτωση που ο χρήστης/επισκέπτης δε συμφωνεί με τους όρους χρήσης της ιστοσελίδας, οφείλει να μην κάνει χρήση της ιστοσελίδας.

Άρθρο 2

Σκοπός ιστοτόπου

 1. Ο ιστότοπος δημιουργήθηκε για να προσφέρει πληροφορίες στους χρήστες σχετικά με την Εταιρεία και τα προϊόντα της.
 2. Ο ιστότοπος χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από τους χρήστες/επισκέπτες.

 

 Άρθρο 3

Άδεια Χρήσης και Πρόσβαση στην Ιστοσελίδα


Η Εταιρεία παρέχει στους χρήστες/επισκέπτες περιορισμένη άδεια πρόσβασης και χρήσης της ιστοσελίδας και έχει το δικαίωμα να άρει την άδεια πρόσβασης και χρήσης και να διακόψει τη χρήση  της ιστοσελίδας οποτεδήποτε το κρίνει απαραίτητο.


Άρθρο 4

Δικαιώματα Πνευματικής Ιδιοκτησίας

 1. Η ιστοσελίδα και το περιεχόμενο της (που ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνει κείμενα, λογότυπα, εμπορικά σήματα, ιδέες, συμβουλές, γραφικά, εικόνες, φωτογραφίες, σχέδια, παρουσιάσεις, video, αρχεία ήχου, συνταγές, λογισμικά, newsletter κ.α.) αποτελούν αντικείμενο πνευματικής ιδιοκτησίας της Εταιρείας και προστατεύονται από το ελληνικό, ενωσιακό και διεθνές δίκαιο.
 2. Η παρουσίαση των ανωτέρω στην ιστοσελίδα σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να θεωρείται μεταβίβαση ή εκχώρηση αδείας ή δικαιώματος χρήσης τους.
 3. Η εν όλο ή εν μέρει αντιγραφή, αναπαραγωγή και περαιτέρω χρήση του περιεχομένου της ιστοσελίδας επιτρέπεται μόνο αν είναι σύννομη, αν δεν έχει υποστεί το περιεχόμενο κάποια τροποποίηση ή αλλοίωση, αν δεν συνδέεται με προϊόντα που δεν παρέχονται από την Εταιρεία,  και υπό την προϋπόθεση ότι αναφέρεται ευκρινώς η πηγή προέλευσης του, δεν προκαλείται οποιαδήποτε σύγχυση στο καταναλωτικό κοινό για την προέλευση του και δε προσβάλλει τη φήμη και την εικόνα της Εταιρείας.
 4. Σε κάθε περίπτωση δεν επιτρέπεται η χρήση υλικού της ιστοσελίδας για εμπορικούς σκοπούς, άνευ αδείας της Εταιρείας.

Άρθρο 5

Περιορισμός Ευθύνης Εταιρείας

 1. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας συμφωνούν στην χρήση της ιστοσελίδας με αποκλειστικά δική τους πρωτοβουλία και ευθύνη.
 2. Η Εταιρεία δεν εγγυάται και δεν φέρει καμία ευθύνη για την ακρίβεια και την ορθότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας, για την ύπαρξη ή μη σφαλμάτων και τη διόρθωση τους, για την επικαιροποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας, για τη διαρκεί διαθεσιμότητα του περιεχομένου της ιστοσελίδας ή για την καθυστέρηση ή αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας ή για τυχόν σφάλματα κατά την μεταφορά δεδομένων ή πληροφοριών (καταστροφή αρχείων, αποθήκευση ιών, κλοπή δεδομένων κλπ.).
 3. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν απαιτήσεις νομικής φύσεως, αστικές ή ποινικές, ούτε για τυχόν ζημία επισκεπτών/χρηστών του ιστότοπου ή τρίτων που προκύπτει από αιτία που έχει σχέση με την λειτουργία ή μη της ιστοσελίδας ή την χρήση της ιστοσελίδας και των πληροφοριών της ή την αδυναμία παροχής πληροφοριών που διατίθενται από αυτήν ή που έχει σχέση με σφάλματα ή μη έγκαιρη επικαιροποίηση του περιεχομένου της ιστοσελίδας.
 4. Η Εταιρεία δεν εγγυάται ότι η ιστοσελίδα, οι servers ή τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα οποία αποστέλλονται δεν περιέχουν ιούς ή άλλα επιζήμια στοιχεία.
 5. Επιπλέον, η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τυχόν ζημία που μπορεί να προκληθεί από την χρήση της Ιστοσελίδας και είναι αποτέλεσμα πράξεων τρίτων.
 6. Στην πληρέστερη έκταση που επιτρέπεται βάσει του εφαρμοστέου δικαίου, η Εταιρεία αποποιείται οποιαδήποτε σιωπηρή εγγύηση περί των αναφερόμενων στο παρόν άρθρο.
 7. Η Εταιρεία δεν ευθύνεται για τα πιο πάνω ούτε και σε περίπτωση αμέλειας.
 8. Η Εταιρεία, άνευ βλάβης των πιο πάνω, λαμβάνει κάθε δυνατό μέτρο για την εξασφάλιση της ακρίβειας και της ορθότητας του περιεχομένου της ιστοσελίδας, για την επικαιροποίηση του, για την αδιάλειπτη λειτουργία του ιστοτόπου και την προσβασιμότητα στις πληροφορίες του ιστοτόπου και για την προστασία του από ιούς και κακόβουλα λογισμικά.

 Άρθρο 6

Σύνδεσμοι (Links) με άλλες ιστοσελίδες/ιστότοπους

 1. Σε περίπτωση που η ιστοσελίδα παρέχει τώρα ή στο μέλλον τη δυνατότητα πρόσβασης σε ιστοσελίδες τρίτων μέσα από συνδέσμους (links), αυτό θα γίνεται αποκλειστικά για την διευκόλυνση των επισκεπτών/χρηστών της, ενώ η χρήση των συνδέσμων αυτών θα πραγματοποιείται με αποκλειστική ευθύνη των επισκεπτών/χρηστών και οι αντίστοιχες ιστοσελίδες θα υπόκεινται στους δικούς τους όρους χρήσης, για τους οποίους ουδεμία ευθύνη φέρει η Εταιρεία.
 2. Η Εταιρεία δεν εγγυάται τη διαθεσιμότητά των δικτυακών τόπων τρίτων και η τοποθέτηση των συνδέσμων δε πρέπει να εκλαμβάνεται ως έγκριση, αποδοχή ή υιοθέτηση του περιεχομένου των σελίδων αυτών, ούτε και ευθύνεται η Εταιρεία για το περιεχόμενο τους, την ορθότητα, τη νομιμότητα και την ακρίβεια των πληροφοριών τους, ούτε για την ποιότητα και τις ιδιότητες τυχόν προϊόντων ή υπηρεσιών, ούτε για σφάλματα ή κακή λειτουργία των ιστοσελίδων τρίτων, ούτε για τους όρους χρήσης που χρησιμοποιούν και την πολιτική απορρήτου, καθώς και δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία των χρηστών από την πρόσβαση και χρήση των σελίδων αυτών.
 3. Ο ιστότοπος δεν φέρει καμιά ευθύνη ούτε για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τους όρους άλλων δικτυακών τόπων στους οποίους οι τρίτοι ιστότοποι παραπέμπουν μέσω άλλων συνδέσμων ή διαφημιστικών banner. 

Άρθρο 7

Ευθύνη-Υποχρεώσεις χρηστών/επισκεπτών

 1. Οι χρήστες/επισκέπτες πρέπει να είναι ενήλικες για να χρησιμοποιήσουν την ιστοσελίδα. Χρήση της ιστοσελίδας σημαίνει αυτομάτως ότι ο χρήστης είναι ενήλικας.
 2. Οι χρήστες/επισκέπτες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα προχωρήσουν σε σύννομη χρήση του παρόντος ιστοτόπου, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά την μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες.
 3. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας αποδέχονται ότι δε θα χρησιμοποιούν την ιστοσελίδα για αποστολή, ανάρτηση, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο, βλαβερό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό ή αποτελεί παραβίαση του απορρήτου κάποιου άλλου, δείχνει εμπάθεια ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις, που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο, που δεν δικαιούται να μεταδοθεί σύμφωνα με την νομοθεσία ή τις συμβατικές ή διαχειριστικές σχέσεις, που παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων, που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, που ηθελημένα ή αθέλητα παραβαίνει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και της διατάξεις αυτής, που δύναται να παρενοχλήσει τρίτους με οποιοδήποτε τρόπο και που χρησιμοποιείται για συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων των χρηστών.
 4. Οι χρήστες/επισκέπτες, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του παρόντος δικτυακού τόπου για να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του παρόντος ιστοτόπου, για να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ιδιοκτητών ή τρίτων, για να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου τους, να εμποδίσουν οποιονδήποτε επισκέπτη να έχει πρόσβαση στον παρόντα ιστότοπο ή να παρακάμψουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους, για να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, ούτε για να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ιδιοκτητών, να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους επισκέπτες να χρησιμοποιούν τον ιστότοπο.
 5. Οι χρήστες/επισκέπτες δεν επιτρέπεται να εισβάλλουν και να τοποθετούν ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα, που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή παρεμπόδιση της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών, ηθελημένα ή αθέλητα, διότι οποιαδήποτε τέτοια ενέργεια παραβιάζει την ισχύουσα ελληνική και κοινοτική νομοθεσία και τις διατάξεις αυτών.
 6. Σε περίπτωση υποψιών ή διαπίστωσης ευπάθειας του ιστότοπου, οι χρήστες/επισκέπτες υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα την Εταιρεία με τις πληροφορίες του περιστατικού και να διατηρούν αλλά και να παρέχουν κάθε στοιχείο που μπορεί να συμβάλλει στη διερεύνηση τέτοιων περιστατικών. Απαγορεύεται ρητά η εκμετάλλευση από τους χρήστες/επισκέπτες κάθε τυχόν ευπάθειας ασφάλειας του ιστότοπου.
 7. Οποιαδήποτε παράνομη δραστηριότητα ακόμα και αν δεν αναφέρεται ρητά ανωτέρω καθιστά υπεύθυνους τους χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας κατά τα ως άνω.
 8. Τέλος σε περίπτωση που ασκηθεί κατά του ιστότοπου ή κατά της Εταιρείας οποιαδήποτε νομική διαδικασία, απορρέουσα από οποιασδήποτε μορφής παράβαση του χρήστη/επισκέπτη, ο χρήστης αναλαμβάνει την υποχρέωση αφενός να παρέμβει στην σχετική δικαστική διαδικασία υπέρ της Εταιρείας και αφετέρου να αποζημιώσει τον ιστότοπο ή και την Εταιρεία, στην περίπτωση που η Εταιρεία υποχρεωθεί σε καταβολή αποζημίωσης ή άλλης δαπάνης ή σε περίπτωση που η ενέργεια του χρήστη προκάλεσε οποιασδήποτε φύσης ζημιά στη φήμη της Εταιρείας, ειδάλλως η Εταιρεία επιφυλάσσει παντός νομίμου δικαιώματός της.

Άρθρο 8

Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες

 1. Όταν ο χρήστης/επισκέπτης επικοινωνεί με την Εταιρεία μέσω της ιστοσελίδας ή συμπληρώνει την φόρμα επικοινωνίας που υπάρχει στην ιστοσελίδα ή συμπληρώνει την φόρμα για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου συνεργατών, επικοινωνεί με την Εταιρεία ηλεκτρονικά.
 2. Με την επικοινωνία αυτή, με τους πιο πάνω τρόπους, ο χρήστης/επισκέπτης αυτόματα και ταυτόχρονα χορηγεί τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του προς την Εταιρεία να έρχεται σε επικοινωνία μαζί του ηλεκτρονικά, για εμπορικούς ή μη σκοπούς, για διαφημίσεις και ενημερώσεις σχετικά με την Εταιρεία και τα προϊόντα της.

Άρθρο 9

Αποστολή Βιογραφικών

 1. Όταν ο χρήστης/επισκέπτης συμπληρώνει την φόρμα αποστολής βιογραφικού που υπάρχει στην ιστοσελίδα και αποστέλλει/μεταφορτώνει το βιογραφικό του, επικοινωνεί με την Εταιρεία ηλεκτρονικά.
 2. Σε συνέχεια της συμπλήρωσης της φόρμας αποστολής βιογραφικού και της αποστολής/μεταφόρτωσης του βιογραφικού, ο χρήστης/επισκέπτης αποδέχεται ότι δύναται η εταιρεία να έρχεται σε επικοινωνία μαζί του ηλεκτρονικά ή και τηλεφωνικά ή και με οποιονδήποτε άλλο τρόπο σχετικά με θέσεις εργασίας ή και ευκαιρίες καριέρας ή και συνεντεύξεις.

Άρθρο 10

Newsletter

 1. Η ιστοσελίδα δίνει στον χρήστη/επισκέπτη τη δυνατότητα, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί, να λαμβάνει ενημερωτικά μηνύματα (newsletter) της ιστοσελίδας στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο,  υποβάλλοντας τα στοιχεία της διεύθυνσης ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του στο αντίστοιχο πεδίο της ιστοσελίδας, και από τη στιγμή που χορηγεί το δικαίωμα λήψης newsletter, χορηγεί αυτόματα και ταυτόχρονα τη ρητή και ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή του για την προς αυτόν αποστολή του newsletter του ιστότοπου.
 2. Εφόσον παύσει ο χρήστης/επισκέπτης να ενδιαφέρεται για την λήψη των ενημερωτικών μηνυμάτων, του δίνεται η δυνατότητα να δηλώσει την επιθυμία του για παύση της αποστολής τους μέσα από το σχετικό ηλεκτρονικό ενημερωτικό μήνυμα που του αποστέλλεται από την ιστοσελίδα.

Άρθρο 11

Δελτία τύπου και ειδήσεις του ιστοτόπου

 1. Η παρούσα ιστοσελίδα περιέχει δελτία τύπου και άλλες ειδήσεις ή νέα που αφορούν την Εταιρεία ή τρίτους, τα οποία η Εταιρεία θεωρεί ότι είναι ακριβή κατά την ημερομηνία προετοιμασίας ή/και δημοσίευσης τους στην ιστοσελίδα.
 2. Ωστόσο, η Εταιρεία δεν φέρει καμία υποχρέωση να επικαιροποιεί τέτοια δελτία τύπου και άλλες ειδήσεις ή νέα και/ή τις πληροφορίες που περιέχονται σε αυτά.
 3. Σε κάθε περίπτωση οποιαδήποτε πληροφορία σχετική με τρίτους, δεν πρέπει να θεωρείται ότι προέρχεται από την Εταιρεία, ούτε όμως η παρουσίαση τέτοιων πληροφοριών στην Ιστοσελίδα πρέπει να λογίζεται ως έγκριση της Εταιρείας σχετικά με την ακρίβεια ή την πληρότητα αυτών.

Άρθρο 12

Ανήλικοι χρήστες

 1. Η χρήση του ιστοτόπου δεν προορίζεται για ανηλίκους, ήτοι για άτομα κάτω των 18 ετών.
 2. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να επισκέπτονται την ιστοσελίδα άνευ εποπτείας ενηλίκων και δη των ασκούντων την επιμέλειά τους.
 3. Αν ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν την ιστοσελίδα ή κάνουν χρήση πληροφοριών προσβάσιμων μέσα από την ιστοσελίδα, οι οποίες είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες ή επιβλαβείς γι’ αυτούς, η Εταιρεία δε φέρει ουδεμία ευθύνη.

Άρθρο 13

Αποζημίωση

 1. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα της απόδοσης ευθυνών σε περιπτώσεις ύποπτης ή παραβατικής συμπεριφοράς των χρηστών/επισκεπτών του ιστοτόπου.
 2. Σε περίπτωση διαπίστωσης μη ορθής χρήσης του ιστοτόπου, η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα ανάκλησης των δικαιωμάτων πρόσβασης στον υπαίτιο, τυχόν πιστοποιημένο, χρήστη/επισκέπτη.
 3. Η παράβαση των Όρων Χρήσης ή η με οποιονδήποτε άλλο τρόπο παράνομη ή κακή χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ευθύνη των χρηστών να αποζημιώσουν την Εταιρεία για κάθε ζημία (θετική ή αποθετική) που προκύπτει από ή συνδέεται άλλως με αυτή την παραβίαση των Όρων Χρήσης ή την κακή ή παράνομη χρήση της ιστοσελίδας, συμπεριλαμβανομένων αλλά χωρίς περιορισμό, και των εξόδων τυχούσας  δικηγορικής αμοιβής.
 4. Η μη ενάσκηση από την Εταιρεία των εκ των παρόντων όρων δικαιωμάτων της, δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά. 

Άρθρο 14

Πολιτική Προστασίας Απορρήτου


Αναπόσπαστο και δεσμευτικό μέρος των όρων χρήσης αποτελεί επίσης και η Πολιτική Προστασίας Απορρήτου την οποία μπορεί ο χρήστης/επισκέπτης να διαβάσει στην ιστοσελίδα.


Άρθρο 15

Τροποποίηση Όρων

 1. Οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας μπορούν να τροποποιούνται, να αναθεωρούνται και να ενημερώνονται οποτεδήποτε, χωρίς ενημέρωση των χρηστών/επισκεπτών της ιστοσελίδας, ούτε και των χρηστών/επισκεπτών που λαμβάνουν ενημερωτικά σημειώματα (newsletter) ή που έχουν συμπληρώσει τη φόρμα επικοινωνίας με την εταιρεία ή την φόρμα αποστολής βιογραφικού ή που έχουν επικοινωνήσει με οποιονδήποτε τρόπο με την Εταιρεία.
 2. Μοναδική υποχρέωση της εταιρείας είναι η ενσωμάτωση, εγγράφως στο παρόν κείμενο, οποιασδήποτε τροποποίησης, προσθήκης, αναθεώρησης.
 3. Για τον λόγο αυτό κάθε χρήστης/επισκέπτης οφείλει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους Όρους χρήσης. Συνέχιση της χρήσης και περιήγησης στην ιστοσελίδα συνιστά αποδοχή των εκάστοτε εν ισχύ Όρων Χρήσης.
 4. Τα ως άνω ισχύουν και για την Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων και την Πολιτική Cookies της ιστοσελίδας.

Άρθρο 16

Ισχύς όρων – Εφαρμοστέο Δίκαιο

 1. Οι Όροι Χρήσης της ιστοσελίδας, καθώς και κάθε τροποποίησή τους, διέπονται από το εθνικό και ευρωπαϊκό δίκαιο, και τυχόν εφαρμοστέες διεθνείς διατάξεις.
 2. Οι Όροι Χρήσης αποτελούν καθολική συμφωνία μεταξύ της ιστοσελίδας και της Εταιρείας και των χρηστών/επισκεπτών και η συμφωνία αυτή δεσμεύει τις δύο πλευρές.
 3. Αν διαπιστωθεί ότι κάποια διάταξη των ανωτέρω όρων είναι αντίθετη με το ως άνω νομικό πλαίσιο ή καταστεί άκυρη ή καταχρηστική, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από το παρόν, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων.
 4. Οι άκυροι και μη εφαρμοστέοι όροι θα αντικαθίστανται με όρους που θα πλησιάζουν όσο είναι δυνατόν το νόημα και το σκοπό των άκυρων ή μη εφαρμοστέων όρων.
 5. Οι χρήστες/επισκέπτες της ιστοσελίδας συμφωνούν ότι για την όποια διαφωνία προκύψει μεταξύ των χρηστών/επισκεπτών και της ιστοσελίδας ή και της Εταιρείας, που σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την χρήση της ιστοσελίδας ή με τις πληροφορίες που παρέχονται μέσω αυτής, θα γίνεται κατ’ αρχάς προσπάθεια να επιλυθεί εξωδικαστικά.
 6. Σε περίπτωση μη επίτευξης τέτοιου είδους επίλυσης, οι διαφωνίες και όλα τα σχετικά θέματα θα επιλύονται από τα Δικαστήρια των Αθηνών.