Παραγωγική διαδικασία

Επαναπροσδιορίζουμε όλο τον κύκλο ζωής του προϊόντος από την παραγωγή του προϊόντος μέχρι την απόρριψή της συσκευασίας του υιοθετώντας πρακτικές που μειώνουν το περιβαλλοντικό μας αποτύπωμα.

Βιωσιμότητα